• บรรจุถุงขนาด : กระดาษตรา ASP สีแดง ขนาด 25 กิโลกรัม

  • คุณสมบัติ : มีความแข็งตัวสูง มีผิวที่เรียบมัน ทนต่อแรงอัด และความร้อนสูง

  • เหมาะกับงาน : ที่ต้องใช้แรงอัดสูง งานที่ต้องการลายละเอียดสูง การทำแบบดินที่ละเอียดสูง

  • งานที่ใช้ : ทำแบบ ด้านสุขภัณฑ์, เซรามิค, หล่อโลหะ, อุปกรณ์การแพทย์, และอุตสาหกรรมด้านยานยนต์