บริษัท เอเชียพลาสเตอร์ จำกัด (ไทยฮงฮะ)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2524 ดำเนินธุรกิจผลิต และ จำหน่ายเฉพาะ ปูนยิปซั่มพลาสเตอร์ ภายใต้แบรนด์ ไทยฮงฮะและASP เป็นรูปตรามือยาวนานกว่า 36 ปี จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่าย ปูนยิปซั่ม ปูนกาว ปูนฉาบ และปูยาแนว ที่มีคุณภาพได้มาตราฐานเป็นสากล ทั้งยังจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 28 ซ.พาณิชยการธนบุรี 28 ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600