• บรรจุถุงขนาด : สีแดง ขนาด 25 กิโลกรัม

  • คุณสมบัติ : ความแข็งตัวช้า แต่เมื่อแห้งแล้วจะมีความแข็ง ความทนทาน และ มีความดูดซึมความชื้นได้ดี

  • เหมาะกับงาน : ที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก งานที่ใช้ทำแม่แบบ

  • งานที่ใช้ : ทำแม่แบบทุกชนิด ปูนฉาบ สต็อปปิ้งพลาสเตอร์ สำหรับเก็บงานรอยต่อแผ่นยิปซั่ม จอยท์ติ้งคอมปาวน์