• บรรจุถุงขนาด : ขนาด 25 , 50  กิโลกรัม

  • คุณสมบัติ : แข็งตัวเร็ว ( ประมาณ 8-9 นาที )

  • เหมาะกับงาน : งานที่ไม่ต้องการรายละเอียดมากๆ

  • งานที่ใช้ : หล่อตุกตา, ชอล์ก,โมล, กระปุกออมสิน, เฝือก, และงานยิปซั่มทั่วไป