• บรรจุถุงขนาด : ขนาด 20 กิโลกรัม

  • คุณสมบัติ : เป็นปูนฉาบ และ ยาแนว

  • เหมาะกับงาน : ตกแต่งภายใน และ ภายนอกอาคาร

  • งานที่ใช้ : เก็บรอยต่อแผ่นยิปซั่ม งานแก้ไขภายนอก และ ภายใน