• บรรจุถุงขนาด :  สีน้ำเงิน ขนาด 25 กิโลกรัม

  • คุณสมบัติ : มีความแข็งตัวสูง

  • เหมาะกับงาน : ที่ใช้เวลาน้อยหรืองานที่มีลายละเอียดน้อยและต้องการความแข็งของแบบ

  • งานที่ใช้ : ทำแม่แบบทุกชนิด ปูนฉาบ สต็อปปิ้งพลาสเตอร์ สำหรับเก็บงานรอยต่อแผ่นยิปซั่ม จอยท์ติ้งคอมปาวน์