• บรรจุถุงขนาด : ขนาด 40 กิโลกรัม

  • คุณสมบัติ : มีความแข็งมากขึ้นกว่าปูนพลาสเตอร์แบบธรรมดา เป็นปูนพลาสเตอร์ที่มีการดูดซึมความชื้นได้ดี

  • เหมาะกับงาน : ที่ต้องโชว์เนื้อปูนพลาสเตอร์, งานขึ้นรูปแบบเซรามิคและ โมลต่างๆ

  • งานที่ใช้ : หล่อตุกตา, งานเซรามิค ทุกชนิด