สำนักงานใหญ่

โรงงาน

Contact Us

บริษัท เอเชียพลาสเตอร์ จำกัด (ไทยฮงฮะ)

โรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์ ผู้ผลิตปูนปลาสเตอร์ ปูนปลาสเตอร์ตรามือ, จำหน่ายส่งและส่งออกปูนปลาสเตอร์ จำหน่ายปูนยิปซั่มพลาสเตอร์ จำหน่ายปูนยิปซั่ม ปูนกาว ปูนฉาบ